Windykacja należności

mężczyzna stojący przy drzwiachNiejednokrotnie zdarza się, że kontrahenci nie wywiązują się z terminowych spłat swoich zobowiązań, a nawet unikają całkowicie realizacji tego obowiązku. Działania takich osób mogą przyczynić się do utraty płynności finansowej przez wierzyciela, dlatego warto reagować w takich sytuacjach szybko i możliwie jak najbardziej skutecznie. Kancelaria oferuje usługę windykacji należności, czyli dochodzenia wierzytelności od kontrahentów.

Radca prawny rozpoczyna windykację od działań na drodze polubownej, a w przypadku braku współpracy ze strony dłużnika – kancelaria wchodzi na drogę sądową oraz egzekucyjną. Oferta windykacyjna obejmuje uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z kontrahentem, przygotowanie pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie powództwa, a także reprezentowanie wierzyciela na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.