Prawo zamówień publicznych

przeglądane dokumentyPrawo zamówień publicznych dotyczy zawierania umów przez podmioty publiczne z wykonawcami. Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno instytucjom, które wydatkują środki publiczne, jak i wykonawcom realizującym zlecane zamówienia. Radca prawny oferuje przede wszystkim:

  • doradztwo w zakresie wyboru procedury oraz trybu postępowania,
  • sporządzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
  • dokonywanie formalno-prawnych poprawek w brzmieniu dokumentów przetargowych,
  • przygotowywanie dokumentacji do kontroli,
  • sprawdzanie zgodności dokumentacji z aktami prawnymi,
  • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień wykonawcom,
  • analizę wykonawców pod kątem wykluczenia niewłaściwych ofert,
  • sporządzanie odwołań w imieniu wykonawców,
  • reprezentowanie wykonawców w postępowaniu przetargowym oraz sądowym.

Kancelaria może podjąć się pełnej obsługi podmiotów publicznych i gospodarczych w zakresie prawa zamówień publicznych lub służyć doraźną pomocą prawną oraz wsparciem merytorycznym.