Obsługa prawna

rozprawa sądowaKancelaria oferuje usługi z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury, osób fizycznych i innych podmiotów. Z usług można skorzystać jednorazowo lub w ramach podjęcia stałej współpracy z kancelarią. Oferta radcy prawnego obejmuje przede wszystkim:

  • udzielanie porad prawnych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
  • przygotowywanie wszelkich pism procesowych (pozwów, zażaleń, apelacji, kasacji, skarg, odwołań, wniosków i innych),
  • reprezentację przed urzędami,
  • sporządzanie wniosków, skarg oraz odwołań od decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie dokumentów i obsługę rejestracji podmiotów,
  • aktualizację wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i aneksów do umów w procesie gospodarczym wraz z negocjowaniem warunków,
  • dokonywanie ekspertyz i sporządzanie opinii prawnych.

Kompetencje zespołu Kancelarii obejmują szeroki zakres dziedzin prawa, w tym prawo cywilne, spadkowe, handlowe, autorskie, zamówień publicznych, własności przemysłowej, rodzinne i opiekuńcze, a także prawo pracy. W kancelarii można również ubiegać się o pomoc w windykacji należności od dłużnika.

 

Usługi prawne 

 Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. 

Prawo spadkowe

dziewczyna grająca na fortepianie

Prawo handlowe

malutkie pudełeczka kartonowe

Prawo pracy

pracownik fabryki

Windykacja należności

budzik stojący obok kalkulatora

Prawo autorskie

człowiek w sklepie muzycznym

Prawo zamówień publicznych

kobieta na tle zachodu słońca