Prawo rodzinne i opiekuńcze

dziecko na rękach matkiKancelaria oferuje swoje usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. To zbiór praw regulowanych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyznaczających normy dotyczące małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli. Radca prawny udziela porad dotyczących tej sfery prawa cywilnego, a także reprezentuje strony w postępowaniu sądowym wraz z pełną obsługą prawną obejmującą pisanie wniosków, uzupełnień i odwołań. Do najczęściej rozwiązywanych w kancelarii spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą:

  • sprawy o rozwód, orzeczenie separacji lub unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy o podział majątku,
  • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • sprawy o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie i zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem,
  • powództwo o roszczenia alimentacyjne.

Radca prawny podchodzi w sposób rzeczowy do spraw z zakresu prawa rodzinnego, by rozwiązanie zostało uzyskane z możliwie najmniejszą szkodą emocjonalną dla Klienta.