Prawo pracy

prace na wysokościPrawo pracy ustanawia normy prawne dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, a także wszelkich praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców, które wynikają z kodeksu pracy oraz innych dokumentów wiążących prawnie. Jest to jedna z dyscyplin prawa cywilnego, która wyodrębniła się z cywilnego prawa ogólnego, tak jak np. prawo zamówień publicznych. Zakres usług oferowanych przez kancelarię w ramach prawa pracy obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów dotyczących nawiązania i ustania stosunku pracy, w tym umów o pracę;
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych przepisów prawa pracy, w tym regulaminów;
 • prowadzenie spraw sądowych o:
  • przywrócenie do pracy,
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • wynagrodzenie za nadgodziny;
 • prowadzenie spraw sądowych o odszkodowanie, np. z tytułu mobbingu w miejscu pracy.

Z usług kancelarii skorzystać mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. W przypadku przedsiębiorstw możliwe jest nawiązanie długotrwałej współpracy z radcą prawnym.