Dodatkowe usługi

prowadzona rozmowaDodatkowo kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie prawa karnego, administracyjnego oraz międzynarodowego. Radca prawny może reprezentować Klienta jako pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym oraz sądowym, przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji rządowej i samorządowej. W kancelarii oferowane są ponadto kompleksowe usługi dla przedsiębiorców.