Prawo spadkowe

składany podpisPrawo spadkowe dotyczy regulacji przejść praw i obowiązków majątkowych na skutek śmierci osoby fizycznej będącej ich właścicielem. Jest to jedna z gałęzi prawa cywilnego. W ramach prawa spadkowego kancelaria oferuje m.in. pomoc prawną w zakresie:

 • konsultacji dotyczących treści dyspozycji testamentowych;
 • postępowania o:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku i innych;
 • spraw sądowych o:
  • zachowek,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • a także sprawy o zobowiązanie do:
  • wykonania zapisu,
  • wykonania polecenia i innych.

Działania kancelarii oparte są o zapisy znajdujące się w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego oraz wszelkie nowelizacje prawa cywilnego.