Prawo gospodarcze

ksęgiSpecjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Zapewniamy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą: doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów prawnych, negocjacje biznesowe oraz reprezentację przed sądami i organami administracji. Na gruncie prawa gospodarczego regulujemy stosunki gospodarcze pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi oraz między innymi podmiotami. Naszym Klientom zapewniamy doradztwo prawne w zakładaniu podmiotów gospodarczych oraz przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów. Oferujemy również wsparcie prawne w zakresie wykonywania i rozwiązywania umów oraz doradztwo transakcyjne. Nasze usługi prawne w dziedzinie prawa gospodarczego obejmują również sprawy upadłościowe. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości i prowadzimy postępowania upadłościowe, likwidacyjne i naprawcze. Klientom zapewniamy także pomoc w uzyskiwaniu tytułów egzekucyjnych i prowadzeniu windykacji należności.

 

W ramach prawa gospodarczego zapewniamy:

  • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,

  • sporządzanie i opiniowanie umów,

  • wsparcie prawne w zakresie wykonywania i rozwiązywania zawartych umów,

  • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej,

  • doradztwo przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów,

  • doradztwo transakcyjne,

  • prowadzenie postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i naprawczych,

  • reprezentację Klientów przed sądami i organami administracji,

  • prowadzenie windykacji należności.

 

Prawo gospodarcze – obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zapewniamy sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo transakcyjne i windykację należności.