Prawo autorskie

człowiek przeglądający kasetyKancelaria oferuje swoje usługi twórcom, wytwórniom oraz wydawnictwom w zakresie ochrony prawa autorskiego. Podmiot posiadający prawo majątkowe bądź osobiste do utworu (muzycznego, plastycznego, audiowizualnego i innych) może podejmować ostateczne decyzje m.in. o sposobie jego eksploatacji. Naruszenie tego prawa przez osobę trzecią może zostać dokonane nieumyślnie lub celowo – w każdym z tych przypadków właściciel utworu ma prawo do wniesienia roszczenia o zaniechanie, usunięcie skutków naruszenia oraz zadośćuczynienie bądź wydanie uzyskanych korzyści.

Ponadto zakres usług oferowanych przez radcę prawnego w ramach prawa autorskiego obejmuje między innymi:

  • sporządzanie i opiniowanie umów z elementami prawa autorskiego,
  • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących warunków umów,
  • reprezentowanie klienta na etapie przedsądowym oraz sądowym,
  • opracowywanie strategii ochrony wizerunku.

Kancelaria oferuje swoje usługi również w zakresie windykacji należności powstałych w wyniku naruszenia praw autorskich, a także podejmuje się obrony osób, którym postawiono zarzuty dotyczące naruszenia własności intelektualnej.