Prawo cywilne

przeglądana umowaRadca prawny specjalizuje się w prawie cywilnym, do którego źródeł zalicza się przede wszystkim kodeks cywilny, kodeksy poboczne, takie jak kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz ustawy odrębne, w tym m.in. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo cywilne to rozległa gałąź prawa, która reguluje stosunki cywilnoprawne w wielu aspektach oraz znajduje szerokie zastosowanie w życiu codziennym. W ramach prawa cywilnego wyróżnić można przede wszystkim prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo własności intelektualnej czy prawo handlowe. Oferta kancelarii obejmuje ponadto m.in.:

  • obsługę prawną w zakresie własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności czy zasiedzenie nieruchomości,
  • roszczenia odszkodowawcze,
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych wszelkiego rodzaju,
  • porady prawne, reprezentowanie klienta przed organami państwowymi oraz przygotowywanie pism procesowych.

Kancelaria podejmuje się również prowadzenia nietypowych spraw z zakresu prawa cywilnego. Możliwe jest umówienie się na konsultację z radcą prawnym, by uzyskać odpowiedzi na pytania oraz ustalić dalszą strategię działania.